ฟัง The Shock ย้อนหลัง


ย้อนหลัง ปี 2553

ฟัง The Shock เดือน มกราคม 2553

ฟัง The Shock เดือน กุมภาพันธ์ 2553

ฟัง The Shock เดือน มีนาคม 2553

ฟัง The Shock เดือน เมษายน 2553

ฟัง The Shock เดือน พฤษภาคม 2553

ฟัง The Shock เดือน มิถุนายน 2553

ฟัง The Shock เดือน กรกฎาคม 2553

ฟัง The Shock เดือน สิงหาคม 2553

ฟัง The Shock เดือน กันยายน 2553

ฟัง The Shock เดือน ตุลาคม 2553

ฟัง The Shock เดือน พฤศจิกายน 2553

ฟัง The Shock เดือน ธันวาคม 2553

ย้อนหลัง ปี 2554

ฟัง The Shock เดือน มกราคม 2554

ฟัง The Shock เดือน กุมภาพันธ์ 2554 (อยู่ระหว่างอัพเดท)

ฟัง The Shock เดือน มีนาคม 2554 (อยู่ระหว่างอัพเดท)

ฟัง The Shock เดือน เมษายน 2554 (อยู่ระหว่างอัพเดท)

ฟัง The Shock เดือน พฤษภาคม 2554 (อยู่ระหว่างอัพเดท)

ฟัง The Shock เดือน มิถุนายน 2554 (อยู่ระหว่างอัพเดท)

เว็บไซต์นี้นำลิงค์มาจากเว็บ YouTube (ผู้ให้บริการอัพโหลดไฟล์) เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้อัพโหลดคลิป หรือจัดเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้
และไม่ได้จัดทำเพื่อการค้า โปรดทราบว่าทางผู้ดูแลเว็บไซต์เพียงไปพบลิงค์ และนำมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาคลิปต่างๆ ได้ง่าย หากท่านพบวีดิโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้แจ้งได้ที่ lookghost2011[แอด]gmail.com ทางเรายินดี
ให้ความร่วมมือลบวีดิโอดังกล่าวให้โดยเร็ว
คลิ๊กที่นี่เพื่อปิด X
คลิ๊กที่นี่เพื่อปิด X